Som den første betalingsgateway lancerede vi sidst i april support for Nets’ sikkerhedsløsning til Dankort-betalinger på nettet. Løsningen går under navnet “Secured By Nets”.

Løsningen udspringer delvist af et reelt behov, men også af et krav fra Finanstilsynet om at der skal indføres ekstra sikkerhed på Dankort-betalinger på nettet.

Sikkerhedsløsningen på Dankort er et ekstra lag af authentication, som også kendes fra de forskellige internationale kort under fællesbetegnelsen 3D-Secure.

secured-by-nets

Ved beløb over 450 kr. får kunden tilsendt en SMS-kode, som skal indtastes ved købet. Ved senere trækninger med gem-kort eller abonnementsbetalinger vil transaktionen foregå uden SMS-kode.

Beløbsgrænsen på de 450 kr. er fastsat af Finanstilsynet og kan ikke reguleres individuelt pr. netbutik.

Første erfaringer

Vores kunder har nu gjort sig de første erfaringer.

Vi har hos QuickPay gjort det muligt selv at slå Secured by Nets til, hvilket ca. 5% af vores kunder med en Nets-aftale indtil videre har gjort.

Jvf. krav fra Finanstilsynet vil Secured by Nets på et senere tidspunkt blive obligatorisk for alle Dankort-betalinger.


Vi har spurgt en række af vores kunder om deres erfaringer med implementering og brug af “Secured By Nets”.

Urkompagniet

“Vi slog det til, da vi har brugt meget tid på at scanne alle incoming ordrer for svindel. Vi sælger ure, og det er meget attraktivt for svindlere at gå efter.

Secured by Nets var meget nemt at implementere.

Vi frygtede, at vi ville tabe ordrer på gulvet, ved at være de nogle af de første der indførte det her på Dankort. Men det har været forbavsende få der har været problemer med, selvom de skal indtaste Nem-ID oplysning ved første aktivering.

Vi besluttede at lade alle ordrer køre igennem uden yderligere check, og det har 7-9-13 vist sig, at der ikke har været chargebacks indtil videre. Ikke én! Og der er kørt nogle ordrer igennem, som vi nok ikke havde ladet passere uden yderligere detektivarbejde tidligere.

Så alt i alt er vi meget begejstrede.”

Troels Skytte Philp - urkompagniet.dk/

Pulsure.dk

“Vi har tidligere været hårdt ramt - både økonomisk og tidsmæssigt - af svindel på dankort.

Vi har derfor set frem til Secured By Nets, og slog det til straks det blev muligt. Det var uhyre nemt at slå til, og vi kan ikke konstatere noget fald i konverteringer eller andet negativt.

Men det mest positive er naturligvis at svindelforsøg med dankort er blevet fuldstændig elimineret.”

Henrik Bisgård - pulsure.dk

Mindre positive udsagn

Der er dog også butikker, der har slået det fra igen. Vi har samlet eksempler på input, de fik fra deres kunder:

“Jeg taster koden ind, og ‘så går der noget galt’ og jeg skal prøve een gang til med en ny kode, som også fejler, og så fremdeles til jeg gav op…”

“Så dukkede der noget op med Nem-ID og så blev jeg bange for at blive snydt…”

“Det er vores opfattelse at det simpelthen er for uoverskueligt for mange. vores kunder er alle aldre fra 20-90 år, og der er en stor gruppe af dem som ikke er stærke i IT generelt.”

Vores anbefaling vil derfor altid være; prøv at slå det til og se om det har nogen negativ effekt på konverteringen. De positive effekter er i al fald til at få øje på og dokumentere.

Vi har indtil videre ikke set tilfælde af gennemført svindel med Secured By Nets.

Indsigelsesgebyr og liability shift

En positiv sideeffekt er at Nets frafalder indsigelsesgebyr for transaktioner gennemført med Secured by Nets.

Til gengæld skal være opmærksom på, at der ikke sker noget ‘liability shift’ ved Secured By Nets.

Man skal derfor som butik være opmærksom på, at selvom en dankort-transaktion er kørt igennem som 3D-secure med “Secured By Nets”, vil man stadig være den part, som hæfter for et evt. tab.

Hvordan tilmelder man sig?

Det er meget simpelt. Man logger blot ind QuickPay Manager (manage.quickpay.net). Går til indstillinger, ind under indløsere og der finder man Nets og slår Secured By Nets til.

enable-in-manager

Det koster ikke ekstra at anvende Secured by Nets. Hverken per transaktion eller i abonnement - og hverken til Nets eller QuickPay.

Læs mere på vores helpdesk eller skriv til support@quickpay.net