D. 14 september 2019 træder 2. del af PSD2 i kraft for alle online betalinger. PSD2 er et EU-direktiv, der indeholder obligatoriske krav og retningslinjer for onlinehandel.

I korte træk skal PSD2 være med til at øge sikkerheden ved onlinehandel ved at gøre SCA (Strong Customer Authentication, fx 3-D Secure) krævet for langt de fleste transaktioner.

Lidt forsimplet - da der er et væld af undtagelser og tilføjelse - skal der SCA på følgende betalinger;

  • Betalinger over 30 euro (ca. 225 kr)
  • Oprettelse af abonnement (men ikke efterfølgende trækninger)
  • Oprettelse af gemte kort (men ikke efterfølgende trækninger)

Her vil jeg forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, som I måtte have frem mod september.

Har man spørgsmål ud over disse, eller andre bekymringer/tanker man gerne vil ud med, er man som altid meget velkommen til at sende en mail til support@quickpay.net.

Hvad skal jeg gøre?

Modtager man “almindelige” onlinebetalinger eller abonnementer, så er det eneste du skal gøre, at sikre at dit shopsystem/betalingsintegration understøtter 3-D Secure

Er man i tvivl om sin integration understøtter det, er man velkommen til at tage fat i os.

Understøtter integrationen 3-D Secure, kommer I som udgangspunkt automatisk til at overholde de nye regler.

Hvad så med gemte kort?

Det er pt. ikke muligt at oprette gemte kort med 3-D Secure, hvilket bliver et krav fra 14. september.

Det bliver selvfølgeligt muligt inden denne deadline, og kommer som udgangspunkt ikke til at kræve nogen ændring fra jeres side. Skulle det alligevel blive nødvendigt, vil vi selvfølgeligt informere nærmere om det i god tid.

Hvad med allerede oprettede abonnementer eller gemte kort?

Allerede oprettede abonnementer eller gemte kort vil fortsætte med at virke efter 14. september, uanset om de har været oprettet med 3-D Secure. De nye regler er kun for nyoprettede.

Secured by Nets

For Dankort hedder løsningen på Strong customer authentication “Secured by Nets” – Dette kan man allerede nu aktivere gennem QuickPay Manager under Settings > Acquirers > Nets.

For at Secured by Nets virker, er det dog vigtigt at man har en korrekt Shop url indsat under Settings > Merchant i QuickPay Manageren.

Apple Pay

Apple Pay tæller som Strong customer authentication, og er dermed allerede omfattet af PSD2.

MobilePay Online

MobilePay Online kommer også til at virke efter 14. september.

Det er endnu ikke afklaret præcist om det nuværende brugerflow kan beholdes, eller om det kommer til at kræve et ekstra step for kunden. Som merchant vil man dog ikke skulle foretage sig noget.