3-D Secure v2

I løbet af foråret 2021 indfases den nye version af 3-D Secure.

3-D Secure v2 er en ny og forbedret version af det allerede brugte 3-D Secure.

Den primære forbedring som merchant ligger i, at betalinger, der går gennem 3-D Secure v2 automatisk vurderes ud fra et antal parameter, der i sidste ende afgør om kortholder skal igennem et challenge-flow eller køre frictionless. Challenge flow svarer det det nuværende flow, hvor kortholder fx modtager en sms med en kode de skal indtaste, og frictionless betyder at betalingen gennemføres uden yderligere involvering af kortholder, selvom betalingen reelt har været igennem 3-D Secure.

Derudover tilbyder 3DSv2 bedre muligheder for kortholderen til at gennemføre challenge flow hvilket i sidste ende skal være med til, at forbedre konverteringen på 3-D Secure.

Artiklen vil løbende blive opdateret, så man altid kan sikre sig den nyest mulige guide. I bunden vil der være en liste over ændringer og dato, så det er muligt at følge med.3DSv2 og QuickPay

Med 3-D Secure v2 kræves der som udgangspunkt nogle ændringer i integrationen til QuickPay, man skal sikre sig man understøtter.

Omfanget og konsekvenserne ved disse er desværre ikke alle fastlagte, og vil først blive tydelige, løbende som systemet rulles ud og hhv. kortudstedere (dvs. bankerne), kortudbydere (Visa og Mastercard) samt indløsere definerer dem.

Dankort

Med 3-D Secure v2 vil Secured by Nets blive en del af 3-D Secure systemet hos QuickPay, og vil dermed ikke længere være en isoleret indstilling under Nets indløseren.

Dette vil dog som udgangspunkt ikke betyde noget for hverken merchants eller kortholdere.

QuickPay Embedded udfases

3-D Secure v2 vil desværre ikke blive muligt at bruge gennem QuickPay Embedded.

Benytter man QuickPay Embedded skal man derfor hurtigt muligt skifte over til i stedet at bruge QuickPays betalingsvindue.


Yderligere information skal medsendes på betalinger

3DSv2 medfører nogle mere eller mindre påkrævede ændringer ved oprettelse af betalinger.

Det er desværre stadigt uklart præcist hvad konsekvensen er hvis understående ikke medsendes og en evt. konsekvens afgøres på Visa/Mastercard niveau eller ved kortudsteder. Visa har meldt ud af disse information altid er påkrævede og Mastercard påkræver at de medsendes hvis merchant kender disse.

I første omgang forventer vi dog ikke at betalinger afvises hvis de ikke inkluderes, men i stedet i højere omfang går igennem et challenge-flow.

Det er dog muligt at Visa og Mastercard på et tidspunkt begynder at håndhæve deres krav, og man bør derfor hurtigst muligt begynde at medsende disse informationer til QuickPay.


 1. Kortholdernavn i betalingsvinduet

  Med 3DSv2 er det påkrævet, at kortholder skal indtaste sit navn sammen med kortoplysningerne i betalingsvinduet.

  Med QuickPays betalingsvindue kan det nemt aktiveres så der kommer et felt i betalingsvinduet hvor kortholder kan indtaste navnet. Dette kan aktiveres vha. branding-configs, som kan aktiveres per betaling, hvis I bruger en specifik branding eller som en generel indstilling på jeres konto.

 2. Adresse-information

  Med 3DSv2 påkræves det, at faktureringsadressen på køberen medsendes ved alle betalinger, oprettelse af abonnementer samt oprettelse af Saved Cards.

  Det er endnu uklart hvad konsekvensen er hvis alle eller nogle af informationerne mangler, og en evt. konsekvens afgøres på Visa/Mastercard niveau eller ved kortudsteder, dvs. kortholders bank. Det er vores forventning at betalinger i første omgang ikke afvises hvis info mangler, men sandsynligvis blot mindsker muligheden for at køre frictionless. Vores det håndhæves i praksis ved vi dog ikke, og konsekvensen vil også løbende kunne ændre sig. Det er derfor QuickPays anbefaling at man medsender så meget som muligt, og som det mindske forbereder sin shop til at modtage og medsende resten.

  Følgende skal medsendes ved oprettelse af betalinger

  invoice_address[street]
  invoice_address[house_number]
  invoice_address[city]
  invoice_address[zip_code]
  invoice_address[region]
  invoice_address[country_code]
  invoice_address[email]
  

  Samler man kundens adresse og husnummer på én linie kan man i stedet for både invoice_address[street] og invoice_address[house_number], sende begge i invoice_address[street] fx “Min vej 12, 3. th”.

  Er man i tvivl om man allerede sender disse info med, kan man tjekke sine betalinger, abonnementer og saved cards i QuickPay Manageren, og under hver transaktion se om adresseinfo allerede sendes med fra shoppen.s

  Følgende skal medsendes hvis informationen er tilgængelig for merchant

  invoice_address[phone_number]
  invoice_address[mobile_number]
  
 3. Ekstra abonnements info

  Ved oprettelse af abonnementet skal følgende medsendes af merchant ved oprettelsen;

  “Dato for udløb af abonnement” - Hvornår den sidste trækning på abonnementet vil være. Er der ikke tale om et abonnement med udløb, kan der medsendes en dato tilpas langt i fremtiden.

  “Frekvens af trækninger” - Antal dage der minimum går mellem hver trækning. Det mindst mulige antal dage er “1”. Det er dog ikke vores forventning, at efterfølgende trækninger vil blive afvist hvis man har behov for at trække flere gange i samme døgn. Dette kan sættes ved at inkludere threeds_v2[frequency] i oprettelsen af abonnementet.

  Udløb parameteren er endnu ikke tilgængelige på POST /subscriptions, men følger nedenstående standard værdi.

  Medsendes disse info ikke, blive der automatisk sat en standard værdi for begge værdier, som svarer til kortets udløbsdato og “1” som frekvens.

Valgfrie yderligere oplysninger

Herudover vil det blive muligt, at medsende yderligere oplysninger om betalingen, der kan hjælpe med til at sikre et frictionless flow. Det er endnu ikke afklaret hvordan disse parameter inkluderes i QuickPay.

Tvungen challenge-flow

Det vil senere blive muligt at tvinge et challenge-flow hvis man som merchant ønsker dette.

Ændringer i artikel

3. november 2020

 • Indholdet af denne side var tidligere en del af PSD2 artiklen, men er nu at finde på denne side.

28. oktober 2020

 • Tilføjet at det med 3DSv2 ikke længere vil være muligt at bruge QuickPay Embedded

21. oktober 2020

 • Det er nu muligt at oprette Saved Cards med 3-D Secure

 • Tilføjet note mulige konsekvenser ved manglende adresse-info på transaktioner

16. oktober 2020

 • Tilføjet note om at kundens adresse kan sendes i én variabel invoice_address[street] istedet for at man skal inkludere både invoice_address[street] og invoice_address[house_number]

13. oktober 2020

 • Tilføjet info om 3-D Secure v2, og hvordan man sørger for at blive klar til PSD2 og 3-D Secure v2

Kontakt QuickPay Support
Brug for hjælp?

support@quickpay.net