Gemte kort

Gemte kort kaldes også “card-on-file”, “1-click-payments” eller tokenization af betalingskort.

Gemte kort kan bruges, hvor du ønsker at gemme dine kunders kortoplysninger og efterfølgende trække på kortet igen. Man kan læse mere om den tekniske implementation på Saved cards

Brug af Gemte kort ift. PSD2 og 3-D Secure.

PSD2 indeler brugen af Gemte kort i to forskellige scenarier. Disse adskiller sig afhængigt af situationen når efterfølgende trækninger laves.

  1. Tilbagevendende trækninger, hvor kortholder ikke er “til stede”. Merchant har ved oprettelsen aftalt med kortholder i hvilke tilfælde merchant må gennemføre en transaktion - Merchant initiated transaction
  2. Trækninger hvor kortholder selv aktivt vælger, at der skal ske en trækning. Et eksempel kunne være en butik, hvor kunden er logget ind og kan gennemføre køb uden at indtaste kortoplysninger - Customer initiated transaction

1 - Tilbagevende trækninger uden kortholder

Ved scenarie nr. 1 skal man istedet bruge Abonnementer. Rent teknisk sættes der gennem QuickPay ikke begrænsninger på hverken beløb eller hvor ofte man kan lave efterfølgende trækninger på et abonnement. Det er derfor muligt at bruge abonnements-featuren selvom der reelt ikke er tale om abonnementer. Man skal dog sørge for at sin forretningsplan gennemgået med indløser og man herigennem er godkendt til abonnementer, samt at efterfølgende trækninger laves efter aftale med kortholder.

2 - Trækninger med kortholder

Ved scenarie nr. 2 skal man bruge Gemte kort. Såfremt butik og kortholderen er inden for EU vil man fra 14. september være påvirket af PSD2. Med PSD2 kommer et krav om at oprettelsen og alle efterfølgende trækninger af gemte kort (såfremt der er tale om scenarie 2 med Customer initiated transactions) foretages med 3-D Secure.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at gennemfører efterfølgende trækninger på gemte kort med 3-D Secure. Dette bliver muligt inden implementeringsperioden for PSD2 udløber starten af 2021.

Krav til card-on-file

Såfremt sit shopsystem eller integration benytter Gemte kort featuren, kræver det ikke yderligere opsætningen gennem QuickPay.

De fleste indløsere skal aktivere det for at gemte kort/card-on-file bliver accepteret. Derfor bør du altid ringe til dem og sikre dig, det er gjort.

Indløsere som Swedbank, Bambora, Handelsbanken og Elavon router deres betalinger igennem Nets og derfra videre til sig selv. Derfor skal de kontakte Nets og bede dem sætte det op, så betalingerne slipper igennem.

Kan man skifte indløser?

Ja, men inden du gør det, skal du (som beskrevet i det ovenstående afsnit) kontakte din nye indløser og sikre dig at card-on-file er aktiveret. Du kan efterfølgende teste om det virker og når det gør det, så kan vi opdatere dine card-on-file registreringer, så de fremover kører igennem din nye indløser.

Migrere Gemte kort til Abonnementer?

Du kan med tre requests flytte dine Gemte kort til Abonnementer.

1. Først skal du have dannet en token:

Create token

Den token, du får tilbage, skal du bruge i step 3.

2. Så skal du have oprettet et abonnement (subscription):

Create subscription dokumentation

Når du opretter et abonnement, får du et id retur, som du skal bruge i step 3

3. Til sidst skal authorize det nye abonnement med token fra det Gemte kort:

Authorize subscription

Her skal du så bruge token fra step 1 og subscription id fra step 2.

Nu har du et abonnement, som du kan trække penge på og fremover skal du bruge recurring til at gøre det.


Kontakt QuickPay Support
Brug for hjælp?

support@quickpay.net