Eksporter transaktioner til en .csv fil

Nogle gang kan det være nødvendigt, at man eksporterer transaktionerne til en fil, som man f.eks. kan sende til sin bogholder eller bank. Dette kan nemt gøres via QuickPay manageren.

(Klik for at forstørre billedet)

 1. Login og naviger til “Payments”

 2. Vælg efter behov de ønskede transaktioner (ønsker man at vælge alle transaktioner springes blot til punkt 3)

 3. Klik på “Export payments” oppe i højre hjørne (se billede)

 4. Vælg herefter de informationer der ønskes inkluderet

 

Hvilke felter er bl.a. inkluderet i .csv filen?

 • Transaktions ID
 • Ordrenummer
 • Accepted
 • Testmode (true/false)
 • Acquirer / indløser
 • Dato
 • Valuta
 • Beløb
 • Balance
 • Korttype
 • Land
 • 3-D Secure (true/false)
 • Kundens IP-adresse
 • Kundens Land (bestemmes ud fra IP-adressen)

Problemer med æøå i Excel?

 • Åbn Excel og hvis du ikke har et blankt ark, så skal du åbne et.
 • Klik på File -> Import
 • Vælg CSV file og klik på Import
 • Find filen på din computer og klik på Get data
 • Vælg Delimited
 • I File origin vælger du Unicode (UTF-8)
 • Klik Next
 • I Delimiters vælger du kun Semicolon
 • Klik Next
 • Klik Finish
 • Nu kan du vælge, om du vil importere til det ark du har åbent og hvor det importerede skal placeres deri, eller om du vil importere til et nyt ark.
 • Klik OK, når du har valgt.

Kontakt QuickPay Support
Brug for hjælp?

support@quickpay.net