Fraud Filter

Med Fraud Filter kan merchants designe deres eget fraud system.

Indbygget i Fraud Filter er et parameterbaseret system, der analyserer alle betalinger gennem QuickPay, og herefter tildeler betalingen en værdi mellem 0 og 100.

At en betaling bliver markeret af vores system skal IKKE ses som et sikkert tegn på svindel, og en ikke-markeret betaling skal ligeledes heller ikke ses som en “frifindelse”. Som merchant skal man selv vurdere og undersøge betalinger, der af den ene eller anden grund vækker mistro.

Bemærk en betaling over kan være påvirket af regler fra indløser. Disse gennemgåes til slut i artiklen.

Fraud Filter opsætning

Under Settings > Fraud Filter er det muligt at se sine nuværende regelsæt og oprette nye.

Alle merchants oprettes med en default regel, der markerer betalinger med en ‘fraud score’ med et flag.

Det er muligt at filtrere betalinger efter følgende regler

Det er muligt at sammensætte flere regler alt efter om bare én eller alle regler skal opfyldes. Se mere under eksempler

Handlinger

Hvis ens betalinger bliver fanget af opsatte regler, er det muligt at få foretaget følgende handlinger på betalingen:

  • Marker som mulig svindel Betalinger vil blive markeret med et “mulig svindel”-flag i vores systemer, og kan herefter manuelt gennemgåes.

  • Tving gennem 3-D Secure Betalingen vil i købsflowet automatisk blive påtvunget [3-D Secure].

  • Bloker betaling Betalingen afvises.

Herudover er det også muligt at sætte “Ingenting” som handling, i tilfælde hvor man fx vil gøre et regelsæt inaktiv i en periode.

Regler

Fraud score

Alle transaktioner gennem QuickPay analyseres af et system, der ud fra forskellige parametre giver transaktionen en fraud score på mellem 0 og 100.

Som udgangspunkt markeres en betaling med en score på over 50 som mulig svindel.

Parameterne inkluderer bl.a.

  • Beløb - både på selve transaktionen samt samlet på kortet inden for 24 timer

  • Antal transaktioner med det pågældende kort eller IP inden for en periode

  • Udstedelsesland og anvendelsesland

Herudover sammenlignes transaktionen med tidligere transaktioner, der af merchants er markeret som bekræftet svindel.

Bemærk at alle betalinger over 300 EUR (ca. 2200 kr) automatisk får en fraud score på 100.

Beløb

Beløb på betalingen. Angives i EUR.

Udstedelsesland

Det land kortet er udstedt i.

Anvendelsesland

Det land kortet anvendes i.

Eksempler

I det følgende kan man se eksempler på opsatte regelsæt.

Betalinger foretaget uden for Danmark, Sverige og Norge og med et beløb over 1000 kr skal gennem 3-D Secure

fraud-filter-example

Betalinger hvor kort ikke er udstedt eller anvendes i Danmark blokeres

fraud-filter-example

Indløser specifikke regler

SecurePay

Betalinger gennem Nets, der får en fraud score på over 50, bliver automatisk eskaleret til 3-D Secure.

Læs mere om SecurePay

Nets Secured By Nets

Har man aktiveret Secured by Nets på sin konto, går alle Dankort betalinger automatisk gennem Secured by Nets.

Her bliver det af Nets vurderet, om kortholder skal bruge 2-faktor-validering til at gennemføre betalingen.

Læs mere om Secured by Nets

Clearhaus kontoregler

Alle konti er af Clearhaus pålagt visse regler der angiver, hvordan kontoen kan benyttes.

Disse kan findes under Settings > Acquirers > Clearhaus, efter man har indsat sin Clearhaus API Key.


Kontakt QuickPay Support
Brug for hjælp?

support@quickpay.net