Reseller - Bruger, konto forhold

Dette er en udvidelse af beskrivelsen mellem brugere og konti, relevant for resellers af QuickPay.

 

Når man gennem manageren har oprettet en ny merchant under sin reseller, kan man invitere en bruger til denne konto. Dette er som regel den kunde man oprette merchant for. 

Når man har inviteret en bruger til den nyoprettede merchant, skal denne have rettigheder alt efter hvad denne bruger skal have adgang til på den givne merchant. Skal brugeren kunne alt kan man gøre denne til Owner. Det gøres ved at logge ind på den givne merchant, navigere til Settings -> Users. Klik herefter på den bruger du ønsker at tildele rettigheder.

Alle merchants under sin reseller kan altid findes under Merch ants-punktet i menu’en til venstre.

(Klik for at forstørre billedet)