Reseller - Bruger, konto forhold

Dette er en udvidelse af beskrivelsen mellem brugere og konti, relevant for resellers af QuickPay.

 

Når man gennem manageren har oprettet en ny merchant under sin reseller, kan man invitere en bruger til denne konto. Dette er som regel den kunde man oprette merchant for. 

Den bruger der bliver inviteret bliver automatisk sat som owner af kontoen, hvilket giver følgende for merchant

(Klik for at forstørre billedet)

Indtil den nye bruger (i dette tilfælde test@test.dk) har accepteret sin aftale med denne merchant, er det ikke muligt at fjerne sin egen bruger (i dette tilfælde kgb@quickpay.net) som owner.

 

For de fleste resellers vil det dog ikke være relevant at være owner af alle merchants fremadrettet. Når man logger ind på sin QuickPay-konto får man vist alle de konto ens bruger har en aftale med, og denne vokser dermed sammen med de merchants man opretter som man er owner for

Det er derfor anbefalet at man efter at den inviterede bruger har accepteret sin aftale, fjerner sig selv som owner. Dette fjerner IKKE sin resellers forhold til merchant’en, men kun at den bruger der oprettede merchant gennem reseller, ikke længere er knyttet til den.

Alle merchants under sin reseller kan altid findes under Merchants-punktet i menu’en til venstre.

(Klik for at forstørre billedet)