Transactionfees - Gebyrer

I forbindelse med korttransaktioner på nettet vil transaktionen af indløseren (Nets, Teller, Clearhaus, etc.) blive pålagt et transaktionsgebyr. Det er et gebyr som indløseren efterfølgende afkræver jer som butik. Der er forskellige gebyrstørrelser afhængig af korttype.

Som butik skal I gøre op med jer selv om I ønsker at pålægge disse transaktionsgebyrer på kunden (kortholder) eller selv betale dem.

Der findes ikke noget endegyldigt svar for hvad der er bedst at gøre. Det er meget brancheafhængigt af man typisk gør og hvad kunderne “accepterer”. I nogen brancher pålægger alle butikker kortgebyret på kunden, mens det i andre er meget sjældent.

Man skal gøre op med sig selv om man ønsker at risikere at tabe en evt. handel mod at spare transaktionsgebyret. Der er ingen tvivl om at mange kunder er meget følsomme hvad angår gebyrer.

Den bedste måde at få afklaret om I bør lade kunderne betale for transkationsgebyret er ved at lave såkaldte A/B-tests. Dvs. prøve en periode med og en periode uden, og så på baggrund af to sammenlignelige perioder regne ud hvad der bedst kan svare sig for jer.

Formelle krav i forbindelse med transaktionsgebyrer Lader I kortholder betale transaktionsgebyrer er der et par simple regler I skal overholde:

  • Det skal tydeligt fremgå af jeres handelsbetingelser at kortholder betaler transaktionsgebyrer.
  • I må ikke opkræve højere transaktionsgebyrer end dem indløseren pålægger jer.
  • I købsprocessen skal kortgebyret tydeligt fremgå som særskilt post før betalingsvinduet og i betalingsvinduet. QuickPay stiller API til rådighed som kan beregne de præcise gebyrer for vilkårlige kort og beløb. Det vil fordre lidt programmering fra jeres side.

Transaktionsgebyrer/Betalingsgebyrer sættes i QuickPay Manager, under Indstillinger > Acquirers, vælg indløser og tryk Gebyrer.   (Klik for at forstørre billedet)

(Klik for at forstørre billedet)

Gebyrer kan sættes individuelt for hver betalingsmetode under hver indløser. Gebyrer kan kun sættes hvis indløser understøtter tilpassede gebyrer

Gebyrer udregnet ud fra formler.

  • “n” er transaktionsbeløbet.
  • Beløb, units, er i den mindste møntfod i den pågældende valuta (I Danmark, dermed øre)  

Hver formel er bygget op af en “conditional expression”. fx 

n < 5000 => 100

Hvis transaktionsbeløbet, n, er under 5000 units (i DKK, 5000 øre = 50 kr) skal gebyret være 100 (i DKK, 100 øre = 1 kr)   

Næste skridt vil være at tilføje

n < 5000 => 100 || => 200

De to verticale streger betyder hvis det før-skrevne ikke gælder (hvis beløbet er over 5000 units).

I dette tilfælde, hvis beløbet er under 5000 units er gebyret 100 units, ellers er det 200 units. 


Ofte er gebyret en procentdel af transaktionsbeløbet. Dette håndteres fx ved

n < 5000 => n * 0.02 || => n * 0.01

Som betyder at hvis beløbet er under 5000 units er gebyret 2%, ellers er det 1% af transaktionsbeløbet.  

Ønsker man at skrive et fast gebyr gøres det ved

=> 100

og så vil gebyret altid være 100 units, uafhængigt af beløbets størrelse. Dette fungere også med => 0, hvis man ønsker at et bestemt kort skal være fritaget fra gebyr.

  Et andet eksempel er

n * 0.0275 > 185 => n * 0.0275 || => 185

Hvis 2,75% af transaktionsbeløbet er højere end 185, skal gebyret være 2,75% af beløbet. Ellers skal gebyret være 185 units.

En anden måde er formulere denne formel er at gebyret er 2,75% af beløbet, dog mindst 185 units.

 

Tillæg moms på betalingsgebyr

Om der skal lægges moms til betalingsgebyret er desværre ikke helt klart, som fdih også tidligere har skrevet om. 

Det er dermed op til merchant selv om man i udregning af gebyret også vil lægge moms af gebyret, oven i det gebyr kunden betaler.

Hvis man ønsker at lægge moms oven på betalingsgebyret er det desværre ikke så simpelthen som at lægge 25% til det udregnede gebyr. Da der kun bliver sendt ét beløb til indløseren, betyder det at der også skal betales moms af de 25%, og derefter moms af de 25% af de 25%. 

Denne ‘uendelige’ løkke kan dog heldigvis skrives ned til en mere simpel formel, der i sidste ende betyder at man skal tage 33,333….% istedet.

Dvs. hvis vi tager et eksempel

n < 5000 => 70 || => 145 + n * 0.01

Så skal der tilføjes 33,33%, hvilket vil sige vi skal gange gebyret med 4/3, svarende til 1,3333

dvs

n < 5000 => 70*(4/3) || => 145 + n*0.01*(4/3)

hvilket giver

n < 5000 => 93.33 || => 145 + n*0.0133

 

Surcharging af gebyrer/fees

Fra 1. Januar 2018 ændres reglerne for surcharing. Disse regler er reguleret i:

  • PSD2 direktiv - gældende 1. januar 2018
  • Lov om Betalinger – også gældende fra 1. januar 2018 (DK)

Det nye er, at der fra 1. januar 2018 ikke må surcharges gebyrer på betalinger foretaget med consumer cards – såfremt de er udstedt fra banker/kortudstedere indenfor EU. Det gælder både debet og kreditkort.

Consumer cards = kort udstedt til private forbrugere

Alle betalingskort udstedt af banker og kortudstedere uden for EU må gerne surcharges - uanset om kortet er et debet-/kreditkort eller consumer / firmakort.

Vi har pt desværre ingen tilgængelige oplysninger om et kort er privat eller et corporate udstedt kort.

Vi har forespurgt forskellige instanser om det er data vi kan få fat i. I fald det lykkes skal vi naturligvis nok annoncere det. I givet fald vi får adgang til informationen vil vi implementere en feature som gør det muligt at I kan surcharge corporate cards, men undlade at gøre det samme for private.

For nu er den lavpraktiske løsning for jer desværre at I i jeres checkout skal spørge kunden om de er erhverv eller privat. Hvis de så vælger erhverv, er vores antagelse at ingen bliver sure hvis I surcharger.

I det hele taget er regelsættet og værktøjerne til at understøtte og ikke mindst håndhæve disse meget uklare. Vi holder løbende øje med udviklngen på den front og skal nok løbende udvide vores produkt i takt m. at det bliver teknisk muligt.


Kontakt QuickPay Support
Brug for hjælp?

support@quickpay.net